cloudové služby

Cloudové služby

Internet

Cloud computing sú zabezpečované prostredníctvom internetu a umožňujú jednotlivcom a spoločnostiam prístup k úložiskám dát, výpočtovým zdrojom a rôznym softvérovým službám na diaľku. Cloudové služby môžete využívať bez potreby spravovať a vlastniť inštalačné softvéry a fyzický hardvér.  Služby sa platia na základe vlastnej spotreby a použitia. Pre užívateľov je ekonomicky efektívne platiť iba za využité služby.  Môžeme sem zaradiť základne kategórie:

PaaS – platforma ako služba ponúka platformu pre nasadenie a vývoj aplikácie. Zabezpečuje databázové systémy, vývojové nástroje a ďalšie služby, ktoré uľahčujú tvorbu aplikácií bez starostí.

IaaS – infraštruktúra ako služba poskytuje základne úložné, výpočtové a sieťové zdroje, virtuálnych strojov, úložiska dát a sieti.  Užívatelia spracovávajú a vytvárajú vlastné virtuálne, infraštruktúrne zdroje.  

SaaS – softvér ako služba dodáva hotové softvérové aplikácie, ktoré sú prístupné cez internet.  Užívatelia používajú aplikácie na mesačnej alebo ročnej báze.  Nemusíte mať starostlivosť o údržbu a inštaláciu.   

FaaS – funkcia ako služba umožňuje vývojárom nasadzovať kódy alebo funkcie bez nutnosti spravovať servera. Funkcie sa rozbiehajú na základe udalostí v reálnom čase.

AI – umelá inteligencia a analýza dát, platformy poskytujú nástroje na analýzu dát, AI služby a strojové učenie pre organizácie a vývojárov.

IoT – internet veci môžu podporovať zariadenia IoT, analyzovať a spracovávať dáta zo zariadení a umožniť ich riadenie.

STaaS – úložisko ako služba ukladá a zálohuje dáta. Služba zabezpečuje archiváciu, objemové a zdieľané úložisko.  Výhody cloudových služieb ponúka nízke náklady na začiatok, rýchle nasadenie, flexibilitu, bezpečnosť a prístup k miestam na internete.  Spoločnosti môžu využívať cloudové služby na inovácie, vylepšenie informačných technológií a zvýšenie efektivity.

Poskytovatelia cloudových služieb

Na internete je veľa popredných poskytovateľov cloudových služieb, ktorý zabezpečujú širokú ponuku cloudových produktov.  Spomenieme si hlavne najznanejšie ako Amazon Web Servis, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud a Alibaba Cloud.  Poskytovatelia majú rôzne cloudové služby a produkty pre vývojárov, firmy a organizácie z rôznymi odvetviami. Cloudové služby sa stále rozširujú a vyvíjajú. Preto sa vždy pozerajte na najnovšie ponuky a informácie.