online vzdelavacie platformy

Online vzdelávacie platformy

Vzdelávanie

Vzdelávanie na online platformách má veľa výhod, ktoré ich robia lukratívnou možnosťou pre rôzne vzdelaných ľudí. Medzi najhlavnejšie výhody vzdelávania na online platformách patria:

Výber veľkého obsahu – na platformách nájdete veľké množstvo vzdelávacieho materiálu pre rôzne témy. Vyberiete si kurzy, ktoré Vám vyhovujú podľa vašich cieľov a záujmov.

Prístupnosť – vzdelávanie zabezpečuje ľudom  prístup k vzdelávaciemu materiálu odkiaľkoľvek a 24 hodín denne. Nemáte zahraničné obmedzenia a umožňuje osobám študovať podľa vlastného harmonogramu.

Flexibilita – vzdelávanie určuje flexibilnosť v učebných témach. Učiť sa môžete pomalšie alebo rýchlejšie podľa svojich schopností. Preskočíte materiály, ktoré už poznáte a pokračujete s novými alebo sa vrátite k predchádzajúcej lekcií.

Výber rôznych inštruktorov – ponúkajú možnosť výberu učiteľov a inštruktorov, ktorí Vám zabezpečia výučbu so kvalitnými skúsenosťami a štýlom výučby.

Nízke náklady – online vzdelávanie stojí určite menej ako klasické vzdelávanie, lebo minimalizujeme náklady na ubytovanie a cestovanie. Veľa online kurzov je dostupných zadarmo.

Interaktívne učebné materiály – veľa online kurzov zabezpečuje interaktívne kvízy, diskusné fóra a hry, ktoré pomáhajú uľahčiť učenie a zapájajú študentov.

Aktualizácia obsahu – materiály a online kurzy sú rýchlo aktualizované, preto študenti môžu udržiavať krok s novými technológiami a informáciami.

Hodnotenie a monitoring – niektoré platformy ponúkajú ľudom sledovať pokrok a svoje hodnotenie.  Ľudia vedia, kde je viac miesta na zlepšovanie. Online nie je vzdelávanie pre každého, pretože ľudia sú s rôznymi obmedzeniami a schopnosťami. Vždy na začiatku musíte zvážiť svoje preferencie a individuálne potreby.

Druhy online vzdelávacích platforiem

Poznáme veľa druhov online vzdelávacích platforiem, ktoré zabezpečujú oblasti vzdelávania a zameriava sa na veľa cieľov ako napríklad:

Vzdelávacie a univerzitné inštitúcie – univerzity a vzdelávacie inštitúcie ponúkajú programy a online kurzy, ktoré umožňujú študentom získavať tituly ako bakalár, magister alebo doktorát online.

Online tréningové platformy – zabezpečujú kurzy a školenia pre profesionálov a odborníkov na rozvoj kariérneho rastu a zručnosti.

Masové otvorené online kurzy –  ponúkajú veľký výber online kurzov na rôzne druhy tém. Masové online kurzy sú často zadarmo a umožňujú študentom prístup na kvalitné vzdelávanie.

Jazykové vzdelávacie platformy – zameriavajú sa na učenie cudzích jazykov a zabezpečujú aplikácie, interaktívne kurzy na učenie jazykov.

Programátorské a technické vzdelávacie platformy – poskytujú vzdelávanie v oblasti programovania, IT a technických zručností.

Do zoznamu patria online vzdelávanie pre deti a mládež, online kurzové trhy, umelá inteligencia a strojové učenie, online kurzy pre podnikateľov. Online vzdelávacie platformy pokrývajú širokú škálu záujmov a potrieb rôznych ľudí alebo študentov. Vo svete existuje veľa ďalších špecializovaných platforiem, ktoré sa neustále aktualizujú a vyvíjajú aplikácie.

Druhy webov na vzdelávanie

Existujú weby, portály pre online vzdelávanie, ktoré ponúkajú vzdelávacie programy a rôzne kurzy.  Ponúkame zoznam populárnych webov a platforiem na online vzdelávanie:

Coursera – známa platforma na online vzdelávanie, ktorá spolupracuje s univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami.

edX – platforma poskytujúca bezplatné a platené online kurzy od svetoznámych univerzít.

Udemy – online trh pre nezávislých inštruktorov, ktorí ponúkajú kurzy pre všetky témy.

Platformy zabezpečujú vzdelávanie s rôznymi témami a cenovou politikou ako Khan Academy, LinkedIn Learning, Codecademy, Duolingo, Rosetta Stone, Skillshare, Udacity, Coursera for Business a Harvard Online.  Dôležité je si preštudovať ponuky a ceny, ktoré najlepšie vyhovuje vašim cieľom a potrebám.