vzdelávanie 3

Vzdelávacie kurzy a školenia

Vzdelávanie

Nenájde sa človek, ktorý by nehľadal kurz, školenia, seminárne pre vlastnú potrebu.  Aké školenia, kurzy a semináre poznáme? Môžeme si ich rozdeliť podľa lokality a tematiky použitia.

Ekonomické kurzy

Do ekonomických kurzov zaradujeme financie, účtovníctvo a dane, manažment, ľudské zdroje, marketing a obchod.  Pre financie môžeme chodiť na školenia jednoduché a podvojné účtovníctvo, základy finančného marketingu, finančné analýzy, školenie pre poistenie, kurzy pre účtovné systémy a programy. Ekonomické školenia sú hlavne pre daňových poradcov a účtovníkov.

Jazykový kurz

Asi najznámejšie kurzy, kde študenti a vzdelaní ľudia hlavne využívajú anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky jazyk. Pri výučbe sa najviac využívajú individuálne, skupinové a firemné kurzy. Školenia Vás pripravia na pracovný a študijný pohovor, prácu v zahraničí.

Odborné kurzy

Zabezpečujú školenia a kurzy pre školstvo, zdravotníctvo, počítače a IT, technika a kybernetika, sociálne zabezpečenie a podobne. Také kurzy IT a počítače zahŕňajú hlavne programovanie, riadenie IT služieb, komunikácia a www, počítačové siete, operačné systémy, databázy a siete, bezpečnosť na internete. Odborné kurzy slúžia na prehĺbenie nadobudnutých, odborných vedomostí.

Kurzy zo zákona

Kurzy a školenia, ktoré každý zamestnanec pravidelne navštevuje ako bezpečnostné opatrenia pri práci a požiarna ochrana, označená aj BOZP a  PO. Nesmieme zabudnúť na právne a legislatívne školenia.

Kurzy krásy a zdravia

Každý pozná populárne kurzy na kozmetiku, kaderníctvo, pedikúra a manikúra, masáže a vizáž.  Napríklad kurz maséra je vlastne v dnešnej dobe zbytočný, lebo pri masáži je potrebné mať podľa zákona minimálne stredoškolské, zdravotnícke vzdelanie. Minulosti tieto kurzy išli vo veľkom a dnes sú nepodstatné.

Kurzy pre osobný rozvoj

Poznáme kurzy a školenia pre komunikáciu a vedenie ľudí, rozvoj osobnosti. Od nás vždy závisí pre ktorý kurz a školenie sa rozhodneme a nadobudneme zručnosti nášho dlhodobého rozvoja.