monitoring kanalizácie

Monitoring kanalizácie

Dom a záhrada Partner

Načo slúži vlastne monitoring kanalizácie?  Monitoring kanalizácie zabezpečuje sledovanie stavu a správneho fungovania kanalizačného systému. Poznáme veľa dôvodov, prečo je dôležité monitorovanie kanalizácie ako napríklad riadenie kvality vody, prevencia záplav, optimalizácia infraštruktúry, zlepšenie efektivity práce a dodržiavanie stanovených predpisov.

Prevencia záplav – monitorovanie kanalizácie umožňuje identifikovať potenciálne chyby v systéme, ako sú úniky, blokády alebo iné poruchy, ktoré môžu viesť k upchatiu a záplavám.

Optimalizácia infraštruktúry – činnosť pomáha pri plánovaní údržby a renovácií kanalizačných systémov, čo môže viesť k efektívnejšiemu využitiu dlhodobého zachovania infraštruktúry a finančných zdrojov.

Riadenie kvality vody – zistenie kontaminácie alebo únikov v kanalizačnom systéme umožňuje prevenciu pred znečistením podzemných zdrojov alebo povrchových vôd. 

Dodržiavanie zákonných predpisov – monitorovanie napomáha zabezpečiť, aby kanalizačný systém dodržiaval environmentálne predpisy a normy týkajúce sa odpadových vôd a znečistenia.

Zlepšenie efektivity finančných zdrojov – zistenie oblastí s opakujúcimi sa problémami umožňuje zlepšiť efektivitu prevádzky kanalizačného systému a minimalizovať čas a náklady spojené s opravami. Potom cena za krtkovanie alebo čistenie kanalizácie  nemusí byť tak veľká pri menších opravách.  Monitoring kanalizácie má kľúčový význam pre udržanie bezpečnej a efektívnej ochrany životného prostredia a fungovania mestskej infraštruktúry. 

Druhy monitoringu kanalizácie

Existuje niekoľko druhov monitoringu kanalizácie, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty fungovania kanalizačného systému. Niektoré z najbežnejších druhov monitoringu kanalizácie zahŕňajú monitorovanie prietoku, úrovne vody,  tlaku, kvality vody, plynu a znečistenia.

Monitorovanie tlaku – druh merania tlaku v kanalizačnom potrubí. Neobvykle zmeny tlaku môžu signalizovať prítomnosť blokád alebo prekážok v kanalizačnom systéme.

Monitorovanie prietoku – sledovanie prietoku odpadovej vody zabezpečuje odhaliť zmeny v objeme odpadu, ktorý môže poukazovať na problémy s kanalizačným systémom alebo využitia vody. 

Úroveň vody – typ monitoringu sleduje úroveň vody v kanalizačnom potrubí alebo v nádržiach.  Pomáha spresniť prípadne záplavy alebo rôzne problémy s odovodnením.

Monitorovanie znečistenia – zisťovanie prítomnosti škodlivých látok alebo kontaminantov v odpadovej vode, čo je významne pre ochranu zdravia verejnosti a životného prostredia.  Všetky druhy monitoringu sa často používajú na dôkladne sledovanie stavu kanalizačného systému.

Čo je TV monitoring kanalizácie?

Použitie technológie televíznej kamery na preskúmanie vnútra kanalizačného potrubia označujeme ako TV monitoring kanalizácie.  Umožňuje priame vizuálne sledovanie stavu vnútorných stien potrubia a identifikovať prípadne problémy, ako sú trhliny, úniky, nánosy, deformácie alebo iné poruchy, kde potom nasleduje čistenie kanalizácie.  Proces TV monitoringu kanalizácie ponúka zavedenie kamery do kanalizačného potrubia cez vhodný vstupný bod, ako je kanalizačný vývod alebo revízny otvor.  Kamera je vedená po vnútri potrubia, kde sníma a prenáša obraz operátorovi mimo miesta kontroly. Operátor sleduje obraz v reálnom čase a okamžite vyhodnocuje stav kanalizačného potrubia.  Výhody TV monitoringu sú presná diagnostika, prevencia únikov, efektívne plánovanie údržby a minimalizácia nákladov a času.